Bańska Bystrzyca – porywająca

To niezwyk?e miasto zachwyca turystów z przybywaj?cych tu z niemal ca?ej Europy.