Zakupy butów i odzieży przez Internet

Zakupy dokonywane za po?rednictwem Internetu stoj? si? wyznacznikiem naszych czasów. Przez internet konsumenci coraz ch?tniej kupuj? rozmaite dobra, pocz?wszy od…