Optymalizacja witryn pod kątem wyszukiwarki Google- ważne elementy

Przed rozpocz?ciem pracy nad usieciowanym strony oraz po??czeniem jej zespo?em linków z wieloma miejscami znajduj?cymi si? w Necie, nale?y zrobi?…