Catering dietetyczny

Nowy sposób od?ywiania, catering dietetycznyprzeznaczony jest dla szerokiego grona odbiorców. Zarówno dla ludzi maj?cych niew?a?ciwe proporcje tkanki t?uszczowej w stosunku…

Czym dokładnie jest catering dietetyczny?

Catering dietetyczny to typ us?ugi gastronomicznej, w której jedzenie jest dostosowane do kryteriów i ogranicze? ludzi o swoistych potrzebach pokarmowych.