Catering dietetyczny

Nowy sposób od?ywiania, catering dietetycznyprzeznaczony jest dla szerokiego grona odbiorców. Zarówno dla ludzi maj?cych niew?a?ciwe proporcje tkanki t?uszczowej w stosunku…