Zakupy butów i odzieży przez Internet

Zakupy dokonywane za po?rednictwem Internetu stoj? si? wyznacznikiem naszych czasów. Przez internet konsumenci coraz ch?tniej kupuj? rozmaite dobra, pocz?wszy od…

Przykładowe autoprezentacje projektanta mody

Jestem bardzo optymistycznym facetem. Jestem pasjonatem sztuki, która uwa?a, i? jest miejsce na wszystkie kreatywne typy na tym ?wiecie.