Czym dokładnie jest catering dietetyczny?

Catering dietetyczny to typ us?ugi
gastronomicznej, w której jedzenie
jest dostosowane do
kryteriów i ogranicze? ludzi o
swoistych
potrzebach pokarmowych.
Z us?ug
cateringu dietetycznego korzystaj? osoby
prywatne a mog? te? przedsi?biorstwa.
Us?ugi
cateringowe dietetyczne mog? pomóc osobom cierpi?cych na alergie lub
inne ograniczenia dietetyczne lub tych, którzy po prostu planuj?
przestrzega? pewnego re?imu
?ywieniowego.
Przedsi?biorstwa
powinny by? ?wiadome, i? musz? dostarcza?
pracownikom wysokiej jako?ci posi?ki,
aby utrzyma? swoj? za?og? robocz? w dobrej
formie i zdrowiu.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *