Zdrowe odchudzanie

Odchudzanie wcale nie musi by? skomplikowane. Wystarczy stosowa? kilka prostych zasad. Po pierwsze postawmy na ?wie?e warzywa i owoce. Po drugie ograniczmy spo?ywanie s?odkich przek?sek. To prawdziwe bomby kaloryczne, pe?ne sztucznych konserwantów.

Nie mo?emy te? rezygnowa? z ?wicze?. Je?li do tego czasu prowadzili?my siedz?cy tryb ?ycia, to postawmy na pocz?tku na umiarkowan? aktywno?? fizyczn?. Mo?emy na przyk?ad je?dzi? na przeja?d?ki rowerowe. Z up?ywem czasu powinni?my stopniowo zwi?ksza? intensywno?? naszego treningu.

Równie? istotne jest regularne picie wody. Przecie? ona jest g?ównym budulcem naszego organizmu. Woda wypita przed posi?kiem sprawia, ?e poskromimy nasz apetyt. Dodatkowo usuniemy toksyny z naszego cia?a. 

_

Related Posts